Ατομικό ιστορικό αλλεργικών και άλλων νόσων

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Οικογενειακό ιστορικό αλλεργικών και άλλων νόσων

 

 

 

 

 


 • Περιβάλλον του αλλεργικού ασθενούς
 • 1. Οικία
 • 2. Εργασία
 • 3. Τρόπος ζωής
 • 4. Συνήθειες
 • 5. Χόμπυ

 

 • Λεπτομερής καταγραφή των σημείων και των συμπτωμάτων της αλλεργικής αντίδρασης καθώς και λίστα με πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες

 


 
Φυσική εξέταση του ασθενούς

 

 

 

 

 


 • Οι δερματικές δοκιμασίες και στη διάγνωση ποιων αλλεργικών νόσων εφαρμόζονται:

 • 1.    Δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού (Skin prick tests, SPT): Αλλεργική επιπεφυκίτις, αλλεργική ρινίτις, αλλεργικό άσθμα, φαρμακευτική αλλεργία, αλλεργία στον νυγμό υμενοπτέρων, τροφική αλλεργία.
 • 2.    Ενδοδερμικές δοκιμασίες: Φαρμακευτική αλλεργία, αλλεργία στον νυγμό υμενοπτέρων
 • 3.    Μέθοδος του διπλού νυγμού (Prick to Prick): Τροφική αλλεργία
 • 4.    Patchtests : Κυρίως στις ανεπαγγελματικές αλλεργίες

 

Δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού (SKIN PRICK TESTS, SPT)


Είναι η πιο συνήθης και ασφαλής μέθοδος διάγνωσης των αλλεργικών νοσημάτων.

 • Τοποθετούνται στο δέρμα του αντιβραχίου ή στην πλάτη σταγόνες διαφόρων
  εκχυλισμάτων αλλεργιογόνων.

Οι σταγόνες τοποθετούνται σε απόσταση όχι
μικρότερη των 2cm η μία από την άλλη.

 

 

 

 • Ακολουθεί νυγμός του δέρματος δια μέσου της σταγόνας.

Έτσι μια ελάχιστη ποσότητα του αλλεργιογόνου εισέρχεται στην επιδερμίδα.

Ο χρόνος αναμονής για το αποτέλεσμα είναι 15-20min.

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα θετικό, σημαίνει πομφός ποικίλου μεγέθους με συνοδό ερύθημα

(αντίδραση που θυμίζει αυτήν που ακολουθεί το τσίμπημα κουνουπιού)

 

 

 

Εκτός των αλλεργιογόνων χρησιμοποιείται φυσιολογικός ορός ως αρνητικό διάλυμα αναφοράς και ισταμίνη ως θετικό διάλυμα αναφοράς.

Τα αντιϊσταμινικά και ορισμένα άλλα φάρμακα επηρεάζουν το αποτέλεσμα των δερματικών δοκιμασιών δια νυγμού. Τα αντιϊσταμινικά πρέπει να διακόπτονται 7-15 μέρες πριν από την τέλεση των δερματικών δοκιμασιών. Το χρονικό διάστημα της διακοπής, εξαρτάται από το είδος του αντιϊσταμινικού.

 

Εξετάσεις αίματος

 

 • -Ανίχνευση στο αίμα των ειδικών ανοσοσφαιρινών E (RAST) έναντι των ύποπτων αλλεργιογόνων: (αερομεταφερόμενα, φάρμακα, τροφές, υμενόπτερα....)

  -Έλεγχος των ανοσοσφαιρινών (IgEολική, IgG, IgA, IgM): (Χρόνια κνίδωση, πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις....)

  -Έλεγχος παραγόντων του συστήματος του συμπληρώματος: (πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις...)

  -Ειδικός αιματολογικός έλεγχος για τη διερεύνηση της χρόνιας κνίδωσης

  -Έλεγχος ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας: (Χρόνια κνίδωση, επιλογή του κατάλληλου αντιϊσταμινικού σε περίπτωση που είναι επηρεασμένες η ηπατική, η νεφρική λειτουργία...)

  -Ποσοτικός έλεγχος του αναστολέα της C1 εστεράσης (C1-inhibitor): (Κληρονομικό αγγειοοίδημα)

  -Και άλλες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση

 

Προκλήσεις

 • Η δοκιμασία της πρόκλησης είναι η ειδική εξέταση κατά την οποία ο αλλεργικός ασθενής έρχεται σε άμεση επαφή με το ύποπτο αλλεργιογόνο, σε ελεγχόμενες συνθήκες. Η εφαρμογή της,  δεν είναι τόσο συχνή στην καθημερινή κλινική πρακτική. Εφαρμόζεται κυρίως στην τροφική και φαρμακευτική αλλεργία. Προηγείται διαγνωστική διερεύνηση στα συγκεκριμένα τροφικά και φαρμακευτικά αλλεργιογόνα με δερματικές δοκιμασίες και ανίχνευση στο αίμα των ειδικών ανοσοσφαιρινών Ε (RAST) έναντι των ύποπτων αλλεργιογόνων. Εάν η διαγνωστική διερεύνηση είναι αρνητική, αλλά υπάρχει σοβαρή υπόνοια για την υπευθυνότητα των συγκεκριμένων τροφών ή φαρμάκων, τότε διενεργείται η δοκιμασία πρόκλησης. Η δοκιμασία πρόκλησης δεν εφαρμόζεται για να επιβεβαιώσει την τροφική ή την φαρμακευτική αλλεργία, αλλά για να την αποκλείσει.

  Σε πολύ μικρότερο βαθμό, εφαρμόζεται η ρινική πρόκληση, κυρίως όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της λήψης ιστορικού των ευρημάτων των δερματικών δοκιμασιών και των αποτελεσμάτων των ειδικών εξετάσεων αίματος.Τότε η ρινική πρόκληση εφαρμόζεται για να επιβεβαιώσει την ευαισθητοποίηση σε κάποιο εισπνεόμενο αεροαλλεργιογόνο.

  Επίσης, η ρινική πρόκληση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τελική διάγνωση της επαγγελματικής ρινίτιδας.

 

Άλλες εξετάσεις


 • -Κυτταρολογική εξέταση ρινικού εκκρίματος (στα πλαίσια της διαφορικής διάγνωσης μεταξύ αλλεργικής και λοιμώδους ρινίτιδας)

  -Παρασιτολογική κοπράνων (παρασιτώσεις, χρόνια κνίδωση)

  -Δοκιμασία πάγου (κνίδωση εκ ψύχους) και άλλες εξετάσεις στα πλαίσια διερεύνησης των φυσικών κνιδώσεων

  -Βιοψία δέρματος και άλλων οργάνων (σύνδρομα μαστοκύττωσης, αγγειϊτιδες...)

  -Ακτινογραφία θώρακος (ηωσινοφιλικά σύνδρομα, αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, αλλεργικές πνευμονίτιδες, αγγειϊτιδες, χρόνια κνίδωση...)

  -Ακτινογραφία κόλπων πρόσωπου (παραρρινοκολπίτιδες...)

  -Σπιρομέτρηση (αλλεργικό άσθμα)

  -Ρινοσκόπηση (αλλεργική ρινίτις, παραρρινοκολπίτιδες...)

  -Υπερηχογράφημα άνω-κοιλίας (χρόνια κνίδωση...)

  -Ενδοσκόπηση του γαστροεντερικού συστήματος με ενδεχόμενη βιοψία (ηωσινοφιλικά σύνδρομα, σύνδρομα μαστοκύττωσης...)

  -Αξονική τομογραφία (παραρρινοκολπίτιδες, αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, σύνδρομα μαστοκύττωσης, αγγειίτις...)

  -Δοκιμασία ιδρώτα (κυστική ίνωση)

  -Συλλογή ούρων 24ώρου με συνοδό μέτρηση μεσολαβητών: (σύνδρομα μαστοκύττωσης...)

  -Και άλλες εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση

 


 

 

 • Για τη διάγνωση των αλλεργικών νοσημάτων και κατ’ επέκταση τη σωστή θεραπευτική προσέγγιση, δεν αρκούν οι δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού και οι ειδικές εξετάσεις αίματος RAST. Θα πρέπει τα αποτελέσματα των άνωθι εξετάσεων να ερμηνεύονται και να αξιολογούνται σωστά καθώς και να συσχετίζονται με την κλινική εικόνα του αλλεργικού ασθενούς.

Μόνο οι ειδικοί αλλεργιολόγοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι για την ερμηνεία, την αξιολόγηση και τη συσχέτιση των προαναφερθέντων.